Fibro/smärtgruppen

Fibrogruppen hade sin sista träff inför sommaren 29 juni.Trevlig samvaro i Sonia sin trädgård 👍🏻