Känner du dig ensam? Ensam i Coronatider?

Föreningen ställer om sin verksamhet och då många grupper inte samlas som tidigare vill vi ge andra möjligheter till stöd.

Vardagen har förändrats snabbt för oss alla men särskilt för dig som nu rekommenderas att hålla dig hemma.

Om du behöver ha kontakt för att samtala så får du så gärna ringa någon i styrelsen:

Aina Bäckström tel   073 587 08 64

Ingela Kläringe   tel   073 687 04 69

Anita Klaesson   tel   076 773 30 40

Sonia Jonsson   tel   070 607 81 70

Ulla Lindberg      tel   070 325 41 66

Jenn K Resve      tel   070 276 92 27

Lena Norin tel 070 660 09 05